• Algemene informatie
  • Beschrijvingen
  • Competenties
  • Bevestiging

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsinformatie

De informatie dient ook gegeven te worden indien de projectbegeleider een individueel persoon is.

Contactpersoon

GSM of vaste lijn

Contactpersoon

Het gaat om de fysieke persoon die de nodige informatie kan geven omtrent het (de) project(en) die de projectbegeleider in de onderneming(en) begeleidt.