Aanvraag subsidies

Een aanvraag voor een subsidie voor een pilootproject burn-out kan maar in aanmerking genomen worden indien 2 formulieren worden ingevuld (tegen het einde van de aanvraagperiode):

  • het formulier aanvrager, in te vullen door een onderneming (eventueel een hoofdonderneming met vermelding van (een) partneronderneming(en)), met vermelding van een projectbegeleider; en
  • het formulier projectbegeleider, in te vullen door de projectbegeleider vermeld in het formulier van de aanvrager.
  • Het invullen van een formulier door een "projectbegeleider" is dus slechts zinvol indien er ook een formulier "aanvrager" wordt ingevuld met betrekking tot een concreet project in (een) onderneming(en).
  • Het formulier "projectbegeleider" dient slechts 1 keer ingevuld te worden, ook indien dezelfde projectbegeleider in verschillende ondernemingen projecten begeleidt.
  • De projectbegeleiders die reeds een aanvraag hebben ingediend in het kader van de pilootoproep 2018 moeten dit in 2019 niet opnieuw doen.

Alle ondernemingen die onderworpen zijn aan de regelgeving inzake de risicogroepen kunnen om de toekenning van een subsidie voor een pilootproject vragen, ongeacht hun grootte of bedrijfssector.

Wanneer het project gezamenlijk door meerdere ondernemingen wordt ingediend, is de aanvrager de hoofonderneming die het project indient.

De gegevens betreffende de partnerondernemingen worden door de aanvrager (de hoofdonderneming die het project indient) meegedeeld.

Alle velden in het formulier zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.